Foreninger på Mors

Afasi- og Apopleksiforeningen på Mors - Humanitære foreninger - Fårup

Alzheimerforeningen for Demenssygdomme I Viborg Amt. - Humanitære foreninger - Fårup

Amnesty International, lokalgruppen på Mors - Humanitære foreninger - Nees

Andelsboligforeningen Fårupparken af 1983 - Borger- og beboerforeninger - Fårup

Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Assels - Sillerslev Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Vester Assels

Beboerne i Frueparken - Borger- og beboerforeninger - Nykøbing Mors

Biografforeningen af 1992 - Kulturelle foreninger - Tødsø

Bjergby Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Bjergby

Bjergby Skytte-, Gymnastik-, Idræts- og Ungdomsforening - Sports- og idrætsforeninger - Bjergby

Bloddonorkorpset - Humanitære foreninger - Nykøbing Mors

Blå Kors, Afholdsforeningen - Humanitære foreninger - Nykøbing Mors

Borgerlisten - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Fjallerslev

Brevdueforeningen Morsø - Hobbybetonede foreninger - Nykøbing Mors

Centrum-Demokraterne i Morsø - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Erslev

D.U.I.-Leg og Virke - Børne- og ungdomsforeninger - Nykøbing Mors

Danmarks Civile Hundeførerforening, Morsø afdeling - Hobbybetonede foreninger - Nykøbing Mors

Danmarks-Samfundet Mors DGI Nordvest - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Dansk Borgward Klub - Hobbybetonede foreninger - Redsted

Dansk Politihundeforening - Hobbybetonede foreninger - Sønder Dråby

Dansk Røde Kors, Morsø afd. - Humanitære foreninger - Nykøbing Mors

DDS, Kong Fegge - Spejderkorps - Sejerslev

Den Muntre Kvadrille (Børn og unge folkedansere) - Folkedans - Lødderup

Det Konservative Folkeparti i Morsø - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Erslev

Det Radikale Venstre i Morsø - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Sundby

DGI Nordvest (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Dragstrup Byforening af 1994 - Borger- og beboerforeninger - Dragstrup

Dragstrup-Skallerup Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Torup

Elevforeningen Morsø Landbrugsskole - Øvrige foreninger - Tødsø

Erslev Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Erslev

Evnesvages Vel, Morsø - Humanitære foreninger - Fårup

Familie og Samfund - Morsø Husholdningsforening - Øvrige foreninger - Vester Assels

FDF, Nykøbing Mors - Spejderkorps - Nykøbing Mors

Flade Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Flade

Flade Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Flade

FLUIF - Sports- og idrætsforeninger - Fårup

Folkebevægelsen Mod EF-Unionen - Morsø - Politiske foreninger, Øvrige - Nees

Folkebevægelsen Mod EF-Unionen - Nordmors - Politiske foreninger, Øvrige - Solbjerg

Foreningen for Bedre Hørelse - Humanitære foreninger - Nykøbing Mors

Foreningen for Enlige - Humanitære foreninger - Bjergby

Foreningen NORDEN - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Foreningen Svanen (Miljøbutikken) - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Forsvarsbrødrene - Soldaterforeninger - Lødderup

Frem 71, Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Tødsø

Fremskridtspartiet i Morsø - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Nørre Dråby

Frøslev Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Frøslev

Fyrskrænten, Beboerforeningen - Borger- og beboerforeninger - Nykøbing Mors

Hjerteforeningens Lokalkomite - Humanitære foreninger - Fredsø

Hrimfaxa - Øvrige foreninger - Jørsby

Husmoderforeningen - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Hvidbjerg og Omegns Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Hvidbjerg

Hvidbjergkoret - Musik og sang - Vils

Håndværkersangforeningens Sangkor - Musik og sang - Nykøbing Mors

I. F. Nordmors - Sports- og idrætsforeninger - Sejerslev

Indre Mission Morsø kreds - Kirkelige foreninger - Fredsø

Indre Mission, Frøslev-Mollerup - Kirkelige foreninger - Frøslev

Indre Mission, Nykøbing Mors - Kirkelige foreninger - Fårup

Indre Mission, Redsted - Kirkelige foreninger - Sindbjerg

Indre Mission, Sejerslev - Kirkelige foreninger - Sejerslev

Indre Mission, Ørding - Kirkelige foreninger - Storup

Indre Mission, Øster Assels - Kirkelige foreninger - Sillerslev

Indre Missions Genbrug - Kirkelige foreninger - Øster Assels

Indre Missions Ungdom - Børne- og ungdomsforeninger - Nykøbing Mors

J A K - Morsø Lokalkreds - Øvrige foreninger - Nees

Julekomiteen - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Jydske Haveselskab, Det - Hobbybetonede foreninger - Nykøbing Mors

Karby Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Karby

KFUM & K Frøslev/Mollerup - Kirkelige foreninger - Frøslev

KFUM & K Ljørslev/Ørding - Kirkelige foreninger - Ørding

KFUM Spejderne, Nykøbing Mors - Spejderkorps - Lødderup

KFUM Spejderne, Sydvest Mors - Spejderkorps - Rakkeby

KFUM Spejderne, Vejerslev - Spejderkorps - Ørding

KFUM Ø. Assels - Kirkelige foreninger - Ørding

Kristelig Folkepartis Ungdom - Politiske foreninger, Øvrige - Nykøbing Mors

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Kræftens Bekæmpelse, Morsø lokalafd. - Humanitære foreninger - Refshammer

Kulturelt Samvirke på Mors - Kulturelle foreninger - Hvidbjerg

Landlyst Grund- og husejerforening - Grundejerforeninger - Vodstrup

Landsbyudvalget på Mors - Borger- og beboerforeninger - Sundby

Landsforeningen til bekæmpelse af Dissemineret Sclerose, Viborg Amtskreds. - Humanitære foreninger - Fårup

Ljørslev-Ørding Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Ørding

Ljørslev-Ørding Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Ørding

Luftmeldeeskadrille Nykøbing Mors - Flyverhjemmeværnet - Soldaterforeninger - Øster Jølby

Lødderup Omegns Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Lødderup

Miljøbutikken - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Mollerup Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Mollerup

Morslands Danske Samfund - Kulturelle foreninger - Øster Jølby

Morslands Historiske Samfund - Kulturelle foreninger - Bjergby

Morsø Amatørteaterforening - Hobbybetonede foreninger - Øster Jølby

Morsø Biavlerforening - Hobbybetonede foreninger - Erslev

Morsø Bowling Club - Sports- og idrætsforeninger - Lødderup

Morsø Bridge Klub - Hobbybetonede foreninger - Nykøbing Mors

Morsø Bueskytteforening - Hobbybetonede foreninger - Vester Jølby

Morsø Cykleklub - Sports- og idrætsforeninger - Fårup

Morsø Festen - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Morsø Firmasport - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Fjerkræavlerforening - Hobbybetonede foreninger - Rakkeby

Morsø Folkedanserforening - Folkedans - Galtrup

Morsø Folkemusikere - Musik og sang - Nykøbing Mors

Morsø Folkeuniversitet - Kulturelle foreninger - Nykøbing Mors

Morsø Frimærkeklub - Hobbybetonede foreninger - Alsted

Morsø Fritidssamvirke - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Garderforening - Soldaterforeninger - Ljørslev

Morsø Golfklub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Grænseforening - Kulturelle foreninger - Bjørndrup

Morsø Handicap IF - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Håndboldklub - Sports- og idrætsforeninger - Erslev

Morsø Koncertkor - Musik og sang - Nykøbing Mors

Morsø Kunstforening - Kulturelle foreninger - Flade

Morsø Landboforening - Øvrige foreninger - Ejerslev

Morsø Landbrugscenter - Landboorganisationer - Nykøbing Mors

Morsø Lejerforening - Borger- og beboerforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Lystfiskerforening - Hobbybetonede foreninger - Erslev

Morsø Marineforening - Soldaterforeninger - Fårup

Morsø Moto Cross Klub - Sports- og idrætsforeninger - Redsted

Morsø Motor Sport - Sports- og idrætsforeninger - Solbjerg

Morsø Pigegarde - Musik og sang - Fårup

Morsø Racedueforening - Hobbybetonede foreninger - Glomstrup

Morsø Rideklub - Sports- og idrætsforeninger - Refshammer

Morsø Sejlklub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø Slægtshistoriske Forening - Hobbybetonede foreninger - Vester Assels

Morsø Square Dance - Folkedans - Erslev

Morsø Teaterkreds - Kulturelle foreninger - Solbjerg

Morsø U-landsforening - Humanitære foreninger - Nykøbing Mors

Morsø Ældreidræt - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Morsø/Thy-kredsen Kaninavlerforening - Hobbybetonede foreninger - Tødsø

Morsøskolens IF - Sports- og idrætsforeninger - Flade

Nordmors Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Sejerslev

Nordmors Skyttekreds Årebjerggård - Sports- og idrætsforeninger - Sønder Dråby

Nordvest Orienterings Klub - Sports- og idrætsforeninger - Ørding

Nordvestmors Boldklub - Sports- og idrætsforeninger - Øster Jølby

Nordvestmors FDF - Spejderkorps - Galtrup

Nykøbing M. Bordtennis Klub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing M. Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing M. Skyttekreds - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing M. Tennisklub - Sports- og idrætsforeninger - Fårup

Nykøbing Mors Biblioteksforening - Kulturelle foreninger - Øster Jølby

Nykøbing Mors Cricket Club - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Danmarks Naturfredningsforening - Miljø- og naturforeninger - Legind

Nykøbing Mors Handelsstandsforening - Handels- og håndværkerforening - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors KFUM - Svømmeklub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Roklub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Taekwondo Klub - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Y's Mens Club - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Redsted Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Redsted

Refshammer Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Refshammer

Sct. Georgs Gildet - Øvrige foreninger - Nykøbing Mors

Sdr. Dråby Beboer- og Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Sønder Dråby

Sdr. Dråby Beboer- og Idrætsforening - Borger- og beboerforeninger - Sønder Dråby

Sdr. Dråby IF - Sports- og idrætsforeninger - Sønder Dråby

Sejerslev YA-DA-PA - Sports- og idrætsforeninger - Sejerslev

Sindbjerg Rideklub - Sports- og idrætsforeninger - Vils

Snedker- og Tømmerforbundets Seniorklub - Øvrige foreninger - Frøslev

Socialdemokratiet i Nordmors - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Sundby

Socialdemokratiet i Nykøbing Mors - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Nykøbing Mors

Socialdemokratiet i Sydmors - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Glomstrup

Socialdemokratiet i Tæbring-Outrup-Rakkeby - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Outrup

Socialistisk Folkeparti i Morsø - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Karby

Solbjerg Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Solbjerg

Soldaternes Venner - Soldaterforeninger - Ørding

Sudanmissionens Genbrug - Kirkelige foreninger - Nykøbing Mors

Sundby Mors Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Sundby

Sundby Mors og omegns Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Sundby

Svæveflyveklubben Svævethy - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Svævethy, Nordvestjyllands Flyveklub - Hobbybetonede foreninger - Tødsø

Sydmors Idrætsforening - Sports- og idrætsforeninger - Vils

Sydmors Walkie Club - Hobbybetonede foreninger - Nykøbing Mors

T.O.R.F. Borgerforening - Borger- og beboerforeninger - Fjallerslev

Thy og Mors Lokale Epilepsiforening - Humanitære foreninger - Fårup

Thy-Mors Håndbolddommerklub - Sports- og idrætsforeninger - Outrup

Thy-Mors-Salling Fuchia venner - Øvrige foreninger - Fredsø

Tødsø og Omegns Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Bjørndrup

V.I.F. Mors - Sports- og idrætsforeninger - Hvidbjerg

Vejerslev Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Vejerslev

Venstre i Morsø Kommune - Politiske foreninger, Vælgerforeninger - Solbjerg

Vest Vilsund Bådelaug - Øvrige foreninger - Sundby

Vils Beboerforening - Borger- og beboerforeninger - Vejerslev

Volleyball Klubben Morsø - Sports- og idrætsforeninger - Nykøbing Mors

Ældre Sagen, Morsø Lokalkomite - Ældreorganisationer og klubber - Nykøbing Mors

www.morsland.dk