Instutioner på Mors

10'eren -Kommunale ungdomsskoler - Nykøbing Mors

Aktivitetscentret -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Alsted Vandværk -Private vandværker - Alsted

AOF Morsø -Daghøjskoler - Nykøbing Mors

AOF Morsø Daghøjskole -Daghøjskoler - Nykøbing Mors

Arbejdsformidlingen -Arbejdsformidling - Nykøbing Mors

Bak's Traktor- og Landbrugsmuseum -Museer - Solbjerg

Beredskabsgården -Redningsberedskab - Nykøbing Mors

Bethanias Børne- og Juniorarbejde -Ungdomsklubber - Nykøbing Mors

Billedskolen på Mors -Ungdomsklubber - Sindbjerg

Biografforeningen's Skolebio -Ungdomsklubber - Refshammer

Bjergby Friskole -Friskoler - Bjergby

Bjergby Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Bjergby

Bjergby Vandværk -Private vandværker - Bjergby

Blidstrup ungdomsskole -Efterskoler - Blidstrup

Boenheden -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Boenheden Enggården -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Bofællesskabet - Fælleshuset -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Boligselskabet Nykøbing Mors -Boligselskaber - Nykøbing Mors

Børnehaven -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

Børnehaven Østergade -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

BØTTEN, Frøslev -Ungdomsklubber - Frøslev

Centrum Vandværk -Private vandværker - Centrum

Dagcentret Havnen -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Daghus Morsø -Distriktspsykiatri - Nykøbing Mors

Den Kommunale Ungdomsskole -Kommunale ungdomsskoler - Nykøbing Mors

Dragstrup Vandværk -Private vandværker - Dragstrup

Dueholm Varmeværk -Varmeforsyning - Nykøbing Mors

Dueholm, Den intr. inst. -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

Dueholmskolen -Kommunale folkeskoler - Nykøbing Mors

Dueholmskolens SFO -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

Ejerslev Lyng Vandværk -Private vandværker - Ejerslev

Ejerslev Vandværk -Private vandværker - Ejerslev

Elsø Vandværk -Private vandværker - Elsø

Elsøvej børnehave -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

Erslev plejehjem -Plejehjem - Erslev

Erslev ungdomsklub -Ungdomsklubber - Tøving

Erslev Vandværk -Private vandværker - Erslev

Fjallerslev Vandværk -Private vandværker - Outrup

Fjordglimt Dagcenter -Dagcentre - Nykøbing Mors

Flade-Bjergby-Sundby Sogne -Kirkesogne - Flade

FOF -Oplysningsforbund - Nykøbing Mors

Fredsø Fredagsklub -Ungdomsklubber - Fredsø

Fredsø Vandværk -Private vandværker - Fredsø

Frelsen Hær's Mini træf -Ungdomsklubber - Nykøbing Mors

Fruensgård Vandværk I/S -Private vandværker - Karby

Frøslev Bibliotek -Filialbiblioteker - Frøslev

Frøslev Lørdagsklub -Ungdomsklubber - Frøslev

Frøslev Skole -Kommunale folkeskoler - Frøslev

Frøslev Skole's Skolefritidsordning -Daginstitutioner - Frøslev

Frøslev Vandværk -Private vandværker - Frøslev

Frøslev-Mollerup-Outrup Sogne -Kirkesogne - Frøslev

Frøslevvang Vandværk -Private vandværker - Frøslev

Fårup Vandværk -Private vandværker - Fårup

Galtrup Efterskole -Efterskoler - Galtrup

Galtrup-Øster Jølby-Erslev Sogne -Kirkesogne - Galtrup

Havnekontoret -Havne - Nykøbing Mors

Heldagsskolen, Lindgårdsskolen -Kommunale folkeskoler - Solbjerg

Hulhøj Vandværk -Private vandværker - Sejerslev

Husholdningsforeningens Oplysningsvirksomhed -Oplysningsforbund - Øster Jølby

Hvidbjerg bibliotek -Filialbiblioteker - Hvidbjerg

Hvidbjerg plejehjem -Plejehjem - Hvidbjerg

Hvidbjerg Skole -Kommunale folkeskoler - Hvidbjerg

Hvidbjerg Skole's Skolefritidsordning -Daginstitutioner - Hvidbjerg

Hvidbjerg-Hallen -Sports- og idrætsanlæg - Hvidbjerg

Højskoleforeningens Oplysningsforbund -Oplysningsforbund - Nykøbing Mors

I/S Flade Vandværk -Private vandværker - Flade

I/S Hvidbjerg Vandværk -Private vandværker - Hvidbjerg

I/S Lødderup Vandværk -Private vandværker - Lødderup

I/S Sejerslev Vandværk -Private vandværker - Sejerslev

I/S Sønder Draaby Vandværk -Private vandværker - Sønder Dråby

I/S Tødsø Vandværk -Private vandværker - Tødsø

Jesperhus Vandland -Svømmehaller og -bade - Legind

Johan Riis' Minde omsorgscenter -Omsorgscentre - Refshammer

Juniorklubben BIKS 92 -Ungdomsklubber - Outrup

Karby Friskole -Friskoler - Karby

Karby Vandværk -Private vandværker - Karby

Karby-Tæbring-Rakkeby Sogne -Kirkesogne - Karby

KHR ungdomsklub -Ungdomsklubber - Kårup

Kærvang -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Ljørslev Vandværk I/S -Private vandværker - Ljørslev

LOF -Oplysningsforbund - Vodstrup

LOKE Erhverv - afd. Nykøbing Mors -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Lyngbro Vandværk -Kommunale vandværker - Nykøbing Mors

Lødderup flaskemuseum -Museer - Lødderup

Lødderup Kirkegårdskontor -Kirkegårdskontorer - Lødderup

Lødderup skole -Kommunale folkeskoler - Lødderup

Lødderup-Elsø Sogne -Kirkesogne - Lødderup

M.C. Holms skole -Kommunale folkeskoler - Nykøbing Mors

Mandagschancen - junior- og ungdomsklub -Ungdomsklubber - Lødderup

Marollebo -Daginstitutioner - Nykøbing Mors

Miniklubben -Ungdomsklubber - Nykøbing Mors

Moler Museet -Museer - Hesselbjerg

Mollerup Vandværk Syd/Vest -Private vandværker - Mollerup

Morslands Historiske Museum -Museer - Nykøbing Mors

Morsø Bomi -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Morsø Elforsyning -El-forsyning - Nykøbing Mors

Morsø Erhvervsråd -Erhvervsråd - Nykøbing Mors

Morsø Folkebibliotek -Biblioteker - Nykøbing Mors

Morsø Frimenighed -Valg- og frimenigheder - Øster Jølby

Morsø Gymnasium -Gymnasier og HF-kurser - Nykøbing Mors

Morsø Gymnasiums Hal -Sports- og idrætsanlæg - Nykøbing Mors

Morsø Landbrugsskole -Erhvervsskoler - Tødsø

Morsø Landbrugsskoles Hal -Sports- og idrætsanlæg - Tødsø

Morsø Lokalhistoriske Arkiv -Lokalarkiver - Nykøbing Mors

Morsø Museum -Museer - Glomstrup

Morsø Naturklub -Ungdomsklubber - Ljørslev

Morsø Traktormuseum -Museer - Outrup

Morsø Ungdomsgård -Sports- og idrætsanlæg - Nykøbing Mors

Musikskolen på Mors -Musikskoler, Kommunale - Nykøbing Mors

Mågevej, Boenheden -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Nordmorsskolen -Kommunale folkeskoler - Sejerslev

Nordvestjysk Handelsgymnasium -Erhvervsskoler - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors AndelsBoligforening -Boligselskaber - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.A. -Varmeforsyning - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Kirkegårdskontor -Kirkegårdskontorer - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Kirkekontor og Kirkecenter -Kirkesogne - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Sygehus -Offentlige sygehuse - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Vandværk -Kommunale vandværker - Nykøbing Mors

Nykøbing stadion -Sports- og idrætsanlæg - Nykøbing Mors

Nykøbing-Hallen -Sports- og idrætsanlæg - Nykøbing Mors

Nymo -Bo- og Servicetilbud, Sociale - Nykøbing Mors

Omsorgscentret Skovparken -Omsorgscentre - Nykøbing Mors

Plejehjemmet Strandgården -Plejehjem - Nykøbing Mors

Praktikskolen -Kommunale ungdomsskoler - Erslev

Præstbrovej Børnehave -Daginstitutioner - Erslev

Radio og Geologisk Museum -Museer - Flade

Redsted Vandværk -Private vandværker - Redsted

Redsted-Hvidbjerg med Agerø Sogne -Kirkesogne - Redsted

Rejsekreds 95 -Oplysningsforbund - Nykøbing Mors

Rolstruphus, Morsø Produktionsskole -Øvrige skoler - Nykøbing Mors

Rovvig efterskole -Efterskoler - Vester Jølby

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. -Varmeforsyning - Hvidbjerg

Sejerslev bibliotek -Filialbiblioteker - Sejerslev

Sejerslev plejehjem -Plejehjem - Sejerslev

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Pastorat -Kirkesogne - Sejerslev

Sillerslev Havn I/S -Havne - Nykøbing Mors

Sillerslev Vandværk -Private vandværker - Sillerslev

Sillerslevøre Vandværk -Private vandværker - Rakkeby

Skallerup Friskole -Friskoler - Torup

Skarregaard -Museer - Sejerslev

Skolefritidsordningen ved Lødderup skole -Daginstitutioner - Lødderup

Skolefritidsordningen ved Nordmorsskolen -Daginstitutioner - Sejerslev

Skolefritidsordningen ved Sydmorsskolen -Daginstitutioner - Øster Assels

Smedemuseet -Museer - Ørding

Solbjerg plejehjem -Plejehjem - Solbjerg

Solbjerg Vandværk -Private vandværker - Solbjerg

Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Sogne -Kirkesogne - Solbjerg

Solparken plejehjem -Plejehjem - Øster Assels

Støberimuseet -Museer - Nykøbing Mors

Sundby bibliotek -Filialbiblioteker - Sundby

Sundby Børneklub -Ungdomsklubber - Sundby

Sundby Mors Vandværk -Private vandværker - Solbjerg

Sundby Skole -Kommunale folkeskoler - Sundby

Sundby Skole's Skolefritdsordning -Daginstitutioner - Sundby

Sundby Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Sundby

Sydmorsskolen -Kommunale folkeskoler - Øster Assels

Torup - V. Jølby Vandværker -Private vandværker - Vester Jølby

Tæbring Vandværk, I/S -Private vandværker - Tæbring

Tødsø Fritidsklub -Daginstitutioner - Tødsø

Tødsø Skole -Kommunale folkeskoler - Tødsø

Tødsø Skole's Skolefritidsordning -Daginstitutioner - Tødsø

Tødsø Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Tødsø

Tødsø-Alsted-Sdr. Draaby Sogne -Kirkesogne - Tødsø

Tøving Vandværk -Private vandværker - Tøving

Undervisningscenter Mors-Thy -Specialskoler for handicappede - Flade

Ungdomsvejledningen -Offentlig rådgivning - Nykøbing Mors

Vejerslev bibliotek -Filialbiblioteker - Vejerslev

Vejerslev områdecenter -Plejehjem - Vejerslev

Vejerslev skole -Kommunale folkeskoler - Vejerslev

Vejerslev Vandværk I/S -Private vandværker - Vejerslev

Vejerslev-Ljørslev-Ørding Sogne -Kirkesogne - Vejerslev

Vester Assels Vandværk -Private vandværker - Vester Assels

Vils Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Vils

Vils Vandværk -Private vandværker - Vils

Vindbakkens Børnehave -Daginstitutioner - Redsted

Vodstrup Vandværk -Private vandværker - Vodstrup

VUC - Thy-Mors -Voksenuddannelsescentre - Nykøbing Mors

Ørding Fredagsklub -Ungdomsklubber - Storup

Ørding Friskole -Friskoler - Ørding

Ørding plejehjem -Plejehjem - Ørding

Ørding Ungdomsklub -Ungdomsklubber - Ørding

Ørding Vandværk -Private vandværker - Ørding

Øster Assels bibliotek -Filialbiblioteker - Øster Assels

Øster Assels Vandværk -Private vandværker - Øster Assels

Øster Jølby bibliotek -Filialbiblioteker - Øster Jølby

Øster Jølby børnehave -Daginstitutioner - Øster Jølby

Øster Jølby Friskole -Friskoler - Øster Jølby

Øster Jølby Skole -Kommunale folkeskoler - Øster Jølby

Øster Jølby Vandværk -Private vandværker - Øster Jølby

Øster Jølby-Hallen -Sports- og idrætsanlæg - Øster Jølby

Øster- og Vester Assels- og Blidstrup Sogne -Kirkesogne - Øster Assels

www.morsland.dk