Ejerslev

Nord for byen er Terrænet bakket og højtliggende (Hulhøj 41 m) med stejle klinter ned mod Limfjorden. I Limfjorden vest for byen ligger den lille holm Ejerslev Røn i Løgstør bredning.

Lokale foreninger: Morsø Landboforening.

Lokale instutioner: Ejerslev Lyng Vandværk, Ejerslev Vandværk.

Lokale veje: Ejerslevvej, Hulhøjen, Lyngen, Utkærvej.

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk