Fjallerslev

Vest for Fjallerslev finder man Dragstrup vig, hvor kysten til dels er lav og bevokset med lyng og plantage.

Lokale foreninger: Borgerlisten, T.O.R.F. Borgerforening.

Lokale instutioner:

Lokale veje:

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk