Fredsø

Fredsø ligger i et lavt og jævnt bakket terræn. Nær byen findes den 43 m høje Byhøj.

Lokale foreninger: Hjerteforeningens Lokalkomite, Indre Mission Morsø kreds, Thy-Mors-Salling Fuchia venner.

Lokale instutioner: Fredsø Fredagsklub, Fredsø Vandværk.

Lokale veje: Degnestrædet, Fredsøvej, Griffelvej, Kjeskærvej, Langdyssevej, Legindvej, Lillerisvej, Lødderupvej, Marktoften, Stendyssevej, Østermøllevej.

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk