Hvidbjerg

Det bakkede landskab syd for Hvidbjerg har en bræmme af hævede havbundsdannelser mod Limfjorden.

Lokale foreninger: Hvidbjerg og Omegns Beboerforening, Kulturelt Samvirke på Mors, V.I.F. Mors.

Lokale instutioner: Hvidbjerg bibliotek, Hvidbjerg plejehjem, Hvidbjerg Skole, Hvidbjerg Skole's Skolefritidsordning, Hvidbjerg-Hallen, I/S Hvidbjerg Vandværk, Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a..

Lokale veje: Ejstrupvej, Glintborg Alle, Glomstrupvej, Kr Jepsenvej, Krogshaven, La Courvej, Neesager, Nørvej, Rundhøjvej, Trehøjevej.

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk