Nørre Dråby

Terrænet mod nord er kuperet med højdepunkter, men det omkring Nørre Dråby er jævnt og lavtliggende. Limfjorden når via Thisted bredning helt ind til Nørre Dråby, hvorfra der er en fantastisk udsigt over vandet.

Lokale foreninger: Fremskridtspartiet i Morsø.

Lokale instutioner:

Lokale veje: Hanstholmvej, Nørre Dråbyvej, Sø Bugten.

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk