Solbjerg

Solbjerg ligger i den vestlige del af Mors i et jævnt bakket område med frugtbare jorde. Af højdepunkter kan nævnes Kongenshøj 78 m og Smedebjerg 65 m, hvor der findes stejle bakkeskrænter.

Lokale foreninger: Folkebevægelsen Mod EF-Unionen - Nordmors, Morsø Motor Sport, Morsø Teaterkreds, Solbjerg Beboerforening, Venstre i Morsø Kommune.

Lokale instutioner: Bak's Traktor- og Landbrugsmuseum, Heldagsskolen, Lindgårdsskolen, Solbjerg plejehjem, Solbjerg Vandværk, Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Sogne, Sundby Mors Vandværk.

Lokale veje: Anettesvej.

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk