Vildsund Øst

Terrænet er med sine stejle stigninger og kraftige kurvaturer et resultat af et isfremstød fra nord. Vildsund er her kun 400 m bred og overspændes af den i 1938 indviede Vildsundbro.

Lokale foreninger:

Lokale instutioner:

Lokale veje:

Omkringliggende byer:

www.morsland.dk